Gravferd

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?

Kart

Enkelt rutekart over Elverum kirkegård

Gravstell

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda og Elverum. 

Når noen dør ...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dag...

Gravferd

Alt har sin tid – også døden. I gravferden overgir vi den døde til Gud.
Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner

 
                               Svein Ellingsen
Søk på kirkegården
17. januar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando