Bruktmarked


10. august  holder Elverum menighet bruktmarked i låven på Gaarder

 

 

Åpningstider for bruktmarkedet:
10. august (klokkeslett kommer)

Sted: Låven på Gårder gård med innkjøring fra Esso. 

Inntektene går til dette:
Elverum menighetsråd bidrar til drift av kirkas diakonale omsorgstjeneste, besøkstjeneste, arrangementer på omsorgs- og sykehjem, korarbeid, sangtjeneste i kirka, menighetsbladet Kirkebakken og annet generelt menighetsarbeid.

 

VI takker alle for innlevreing av lopper. Det vil nå ikke lenger være mulig å levere inn lopper.
Gårder gård er privat grund og der er IKKE anledning til å dumpe ting utenfor.


Vi sees!

Hilsen
Elverum menighetsråd
v/Hanne Midtsund 

 

Tilbake