Bruktmarked og innlevering av lopper


Innlevering av lopper 26/6 kl 18-20 i låven på Gaarder gård, med innkjøring fra siden mot Esso.

 

 

Åpningstider for loppemarkedet:
Dato for bruktmarkedet er satt til 10.august

Sted: Låven på Gårder gård med innkjøring fra Esso. 

Inntektene går til dette:
Elverum menighetsråd bidrar til drift av kirkas diakonale omsorgstjeneste, besøkstjeneste, arrangementer på omsorgs- og sykehjem, korarbeid, sangtjeneste i kirka, menighetsbladet Kirkebakken og annet generelt menighetsarbeid.

Hva ønsker vi oss?
Vi ønsker oss møbler, sykler, elektriske apparater som vi kan sjekke at virker, sportsutstyr, kjøkkenting, leker, nips og klær. ALT må fungere og være helt og rent. 

Hva kan vi ikke ta imot?
Vi kan ikke ta imot lopper som for eksempel datamaskiner, gamle og tykke TV`er, byggevarer, ovner, klipsrammer eller bøker/leksikon. 

Vi tar IKKE imot det som er modent for gjenvinningsstasjonen. Vær så snill og respekter dette. 

Gårder gård er privat grund og der er IKKE anledning til å dumpe ting der utenom gitte tidspunkt! 

Levering:
Gode lopper kan leveres på låven på Gårder gård i oppgitte tidspunkt: 26. juni mellom kll 18:00 og 20:00
Vi vil stå der og ta i mot.
Det er IKKE anledning til å sette igjen lopper utenom dette tidsrommet.

Vennligst respekter dette!

 

På forhånd tusen takk!
Elverum menighetsråd
v/Hanne Midtsund 

 

Tilbake