Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Barn og unge


Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet. Vi ønsker å skape en felles referanse med kjennskap til kirkerommet, ritualer, bibelfortellinger og salmer som også senere i livet vil være viktig for den enkelte i møte med egne livserfaringer.  

Les mer

 

Barn og unge


Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet. Vi ønsker å skape en felles referanse med kjennskap til kirkerommet, ritualer, bibelfortellinger og salmer som også senere i livet vil være viktig for den enkelte i møte med egne livserfaringer.  

Les mer

 

 

Ledig stilling: Kirkeverge, Elverum kirkelige fellesråd

Vil du bli vår nye leder?

Les mer

 

Barn og unge

Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet...

Les mer

 

Navnet minnelund

Du kan nå reservere/feste plass på navnet minnelund, på Elverum kirkegård.

Les mer

 

Åpen kirke — Elverum kirke

Velkommen!

Les mer

 

Kirkevalget 2019 - RESULTATER

Se resultatene fra KIRKEVALGET 2019 her:

Les mer

 

Kirkekontoret i Elverum - vi har flyttet!

Kirkekontoret er nå å finne i Prestegårdsvegen 2, det "gamle" NRK-bygget, som ligger et par hundre meter sør for kirkegården og Elverum kir...

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon i 2020

Vi tar fortsatt imot påmeldinger til konfirmasjon. Det er bare å fylle ut påmeldingsskjemaet. 

Les mer

 

God jul!

Les mer

Les flere nyheter