Konfirmantpåmelding 2019 klikk her

Nyheter

Konfirmantinformasjon Nordskogbygda

Konfirmantinformasjon Heradsbygd

Konfirmantinformasjon Hernes

Åpent hus

Sorggruppe

Hyggetreff i omsorgsboligene

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Feste av grav og festeavgift

Gravstell

Barn og unge i kirka i Elverum

Vipps Elverum menighet

Ungdomskor

Barnekor

Ønsker du å melde deg inn?

Åpen kirke — Elverum kirke

Kart

Besøk vår region!

Hvilket kor skal jeg velge?

Elverum kirkelige fellesråd

Se menighetsrådet i ditt sokn

Cantate Domino

Kirkeskyss

Kirkekaffe

Fasteaksjonen

Aktivitetskafe på Møteplassen

Gi en salmebok til Elverum kirke

"Ingen flom kan slokke kjærligheten....

Kirkegårdene

Støtt Kirkebakken økonomisk

Du finner oss på Facebook også