Diakoni


Diakon Gunhild Kvåle Westgård, tlf. 97155175
Diakonimedarbeider Trude Nystuen, tlf. 476 06 965

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i praksis. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen jobber innenfor hele Elverum kommune, men nedenfor gjengis en beskrivelse av diakonens arbeid i Elverum sokn.

Ny giv på aktivitetskaféen

Møteplassen Elverum - Et sosialt fellesskap med samtale, trim, mat og hygge

Les mer

Åpen kirke

Elverum kirke er åpen hele året

Les mer

Årsmøter

Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Les mer

Fasteaksjonen 2023

I år kom det inn kr. 93.056,40

Les mer

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er minst like viktig nå ...

Les mer

Diakonen er her for deg!

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer

Hyggetreff i omsorgsboligene

Å skape gode møtepunkter der folk bor, er en viktig del av diakonien.

Les mer

Sangkafé på Møteplassen

Det er sangkafe hver 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-12.00. Kom med den stemmen du har. Vi bruker sangboken «Syng med!».

Les mer

Sorggruppe

Oppstart av sorggruppe for etterlatte etter selvmord

Les mer

Inspirasjonskveld: Et godt lokalsamfunn

Elverum kirke 23. mars kl. 19:00: Velkommen til vår første markering av Frivillighetens år 

Les mer

Fasteaksjonen: Uten vann – intet liv

Fem år gamle Champo Miyambo elsker vann, derfor passer det henne perfekt at hun bare kan gå noen meter bort til brønnen. Slik har det ikke ...

Les mer

Elverum kirkekontor

Sommeren 2019 flyttet vi fra Generalgården til det "gamle" NRK-bygget i Prestegårdsvegen 2.

Les mer
Les flere nyheter