Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Vigsel


Du kan reservere kirke for vigsel via elektronisk forespørsel her på nettsiden vår.

FORESPØRSEL OM VIGSELSpørsmål om din vigsel nå i disse koronatider?
Dere som har meldt dere til bryllup, kan fortsatt gjennomføre vigsel som planlagt den aktuelle dagen. Vi oppfordrer til å gjennomføre selve vigselen med kun de aller nærmeste, familie/forlovere, til stede. På nåværende tidspunkt er det en begrensning på 30 personer til stede. Dersom dere på et senere tidspunkt vil ha en seremoni med alle gjestene til stede så kan vi ordne det. Vi har en fin ordning i kirken med forbønn for inngått ekteskap som kan gjennomføres på et senere tidspunkt og da med alle gjestene til stede. Det er frivillig, og innebærer at man gjør alt det som hører med i et bryllup, minus selve løfteavleggelsen (som vil være gjort allerede).
Ta kontakt med oss på anja.terjesen@elverum.kirken.no.

Prøvingsattest
Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene"
(såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten. Skjema finnes her i flere språk. Skatteetaten sender prøvingsattesten tilbake med bekreftelse på at brudeparet lovlig kan gifte seg. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder. 

For utenbygdsboende
For brudepar folkeregistrerte utenfor Elverum kommune, vil det påløpe et gebyr for leie av kirke til vigsel. Beløpet er (etter vedtatte satser i EKF for 2020) kr. 4 200,- og faktureres etterskuddsvis. 

For brudepar folkeregistrert i Elverum kommune
For brudepar som er bostedsregistrert i Elverum kommune er det gratis å gifte seg i sin lokale kirke i Elverum kommune. 

Borgelig eller kirkelig, eller begge deler?
Når to mennesker vil gi hverandre løfte om å leve sammen resten av livet, kan de inngå ekteskap borgerlig eller kirkelig. Dette er en offentlig handling og etter at løftene er avgitt i vitners nærvær skal en godkjent vigselsperson erklære at ekteskapet er gyldig. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni på en hverdag, med bare forlovere og brudepar til stede. Par som er borgerlig viet kan i tillegg få kirkelig forbønn for ekteskapet.

 

FORESPØRSEL OM VIGSEL

KLIKK PÅ KNAPPEN over for å komme til skjema for "forespørsel om vigsel". Finner du ikke ønsket tid som ledig, ta kontakt med Anja Terjesen

 

Vigsel

Bryllup er fest! Et minne for livet. I kirka ber vi om Guds velsignelse over ekteskapet.

Les mer

 

Drop-in-dag i Elverum kirke

Lørdag 14. november kl. 10:00-14:00 i Elverum kirke  

Les mer

 

Koronavirus - Covid-19

Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lo...

Les mer

 

Betalingssatser 2020

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd

Les mer

 

Dyrt å gifte seg?

Nei, det er gratis å gifte seg i den kirken du sokner til. 

Les mer

 

Ønsker du å melde deg inn?

Har du tenkt på å melde seg inn i Den norske kirke? Det kan nå gjøres elektronisk.

Les mer

 

"Ingen flom kan slokke kjærligheten."

Til de som er skuffet over Kirkemøtets vedtak: Ikke meld dere ut nå! Da gir dere fra dere stemmeretten.

Les mer

Les flere nyheter