Kontaktinformasjon


Elverum kirkelige fellesråd
Elverum kirkekontor


Avtale hos oss?
Ved ankomst vil du bli hentet av den du skal ha samtale med.


Tapt/funnet
Har du glemt igjen noe i Elverum kirke vil vaskepersonalet levere det til hovedkirketjener Marianne Harby som legger dette inn i prestesakristiet eller får det levert ned til kontoret i Prestegårdsvegen 2. Har du glemt igjen noe i en av de andre kirkene så ta kontat så skal vi underøske med kirketjener på den aktuelle gudtjenesten eller samlingen. Ta kontakt på 62435270 så finner vi ut av det. 


Elverum kirkelige fellesråd består av 5 sokn og har like mange kirker og kirkegårder. Hver menighet byr på variert aktivitet etter en folkekirkelig profil. Kirkekontoret er lokalisert i felles kontorer for alle ansatte, inkludert prost og 3 sokneprester. Vi er til sammen 23 medarbeidere i forskjellige roller.  


Kirkeverge: Ann Kristin S. Myrer

Post- og besøksadresse: 
Prestegårdsvegen 2, 2414 ELVERUM

Telefon sentralbord: 62 43 52 70
E-post: kirkekontoret@elverum.kirken.no

Åpningstider kontor: Mandag til fredag kl. 0900-1500 (tirsdag kl. 1000-1500)
Åpningstider telefon: Mandag til fredag kl. 0900-1500 (tirsdag kl. 1000-1500)

Egne åpningstider i påsken og i romjulen . Se nederst på siden.

Besøksadresse til Elverum kirke:

Storgata 34 Se kart
Parkering for besøkende til Elverum kirke er på Kremmertorget kjøpesenter (2 timers gratis parkering mot parkeringslapp eller parkeringsskive)

Elverum kirkelige fellesråd:
Per Jacob Svenkerud (Leder. Repr. fra Heradsbygd sokn)
Heidi Grønvold Bøe (Nestleder. Repr. fra Elverum sokn)
Svanhild Husa (Repr. fra Sørskogbygda sokn)
Gunn Ellinor Hoffgård (Repr. fra Nordskogbygda sokn)
Frank Cato Småriseth (Repr. fra Hernes sokn)
Eldri Svisdal (Elverum kommunes representant)
Ann Kristin S. Myrer (Kirkeverge/saksbehandler)


Staben ved Elverum kirkekontor, i alfabetisk rekkefølge:

Kirkegårdsarbeider

Atle Bech

90885420

Send epost

prest

Siv Henriksen Elstad

91350776

Send epost

Kantor

Ole Andreas Fevang

99232781

Send epost

Prest

Edle Fremstad

99737812

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Svein Erik Gran

91773623

91773623

Send epost

Undervisningsleder

Guri Gøbel

90973627

Send epost

Menighetspedagog

Trude Øien Hallan

91771839

Send epost

Kirketjener

Marianne Harby

+4799468315

Send epost

Konsulent/kirkegårdskonsulent

Siri Høisveen

95198911

95198911

Send epost

Konsulent

Ingrun Jule

40490108

Send epost

Kirkeverge

Ann Kristin Sagen Myrer

95198913

95198913

Send epost

Kirketjener

Britt Synnøve Aker Nilsen

+4797712688

Send epost

Kantor

Maria Notland

99479393

Send epost

Diakonimedarbeider

Trude Nystuen

47606965

Send epost

Konsulent

Anja Terjesen

95198912

95198912

Send epost

Prest

Thomas Tinglum

95258753

Send epost

Kirketjener

Anders Fredrik Drevland Tømmerberg

zKontaktliste ansatte

Elisabeth Vestgård

901 51 272

901 51 272

Send epost

Kirketjener

Inge Viken

004796945640

92682257

Send epost

Diakon

Gunhild Kvåle Westgård

97155175

Send epost