Ny prost i Sør-Østerdal


Søndag 18. juni ble Thomas Tinglum høytidelig innsatt som prost i Sør-Østerdal prosti.

Det var biskop Ole Kristian Bonden forrettet under selve innsettelsen. Kantor Ole Andreas Fevang spilte, og vi fikk flott sang av sangere fra korene i Elverum kirke.

Thomas har vært sokneprest i Elverum siden juni 2022, og har fungert som prost siden januar 2023 da Ole Kristian Bonden ble biskop. Tidligere har Thomas vært sokneprest i Nord-Odal og studentprest i Høgskolen Innlandet.

-  Jeg vil være en prost som bidrar til at vi ser hverandre og at vi blir anerkjent. En prost som viser at Guds kjærlighet og nåde gjelder akkurat deg, sier Tinglum.

Prosten i Sør-Østerdal skal virke i et stort geografisk område. Det er mange medarbeidere og store områder å bli kjent med. Prosten skal, direkte og indirekte være en leder for hele kirken i prostiet i samarbeid med folkevalgte og ansatte ledere i menighetsråd og fellesråd. Sør-Østerdal prosti omfatter fellesrådsområdene Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil, Åmot og Elverum som betjenes av 11 prester når alle stillinger er besatt. 

-  Det er et spennende arbeid å gå inn i. Til denne jobben forventer jeg at det blir mye å gjøre og at det blir spennene utfordringer på mange felt. Jeg forventer at vi klarer å dra sammen som et lag og at vi blir en kirke som stadig bringer håp og tro til menneskene.

 

Thomas Tinglum
Prost i Sør-Østerdal prosti

Tilbake