Besøk vår region!


Vi er samarbeidspartner med Visit Elverum-Regionen AS.

Visit Hedmark promoterer våre kirker: http://www.visit-hedmark.no/no/elverum-regionen/
 

Åpen kirke — Elverum kirke
Hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 19:00.
Lørdager mellom kl. 10:00 og kl. 15:00.
Søndager er kirken åpen til gudstjeneste kl. 11:00.

Elverum kirke
Elverum kirke er en korskirke fra 1738. Byggverket er i tømmer og kirken er bygget for 700 plasser. Arkitekt: Nikolai Gustav Sandberg. Den gamle tømmerkirka har et korinteriør med et av de fineste eksempler på régence-stilen i noen norsk kirke, og en altertavle som trolig var den første i sitt slag i Norge. Det største klenodiet er krusifikset fra 1200–1300-tallet, som henger over inngangen til koret.

Elverum kirke har et mangfold av aktiviteter gjennom uka.  Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Kulturarrangementer og konserter, se program på www.elverum.kirken.no, eller på oppslag utenfor kirken.
 

Disse kirkene er kun åpne ved seremonier:
Heradsbygd kirke

Kirken er bygget i tre og ble ferdigstilt som kapell i 1911. Kirken har langplan og 180 sitteplasser. Den har et Maria-motiv i alterbildet som gjør kirken til en særpreget Maria-kirke. Arkitekt: Henrik Bull.

Hernes kirke
En langkirke fra 1935. Byggverket er i stein og har 250 sitteplasser. Kirken har et stort glassmaleri med oppstandelsesmotiv over alteret. Arkitekt: Gunnar Bjerke


Nordskogbygda kirke
En langkirke fra 1873. Byggverket er i tømmer og har 250 sitteplasser. Det er også et kapell ved kirken. Arkitekter: Otto Schønheyder og Rolf Piag.

Sørskogbygda kirke
En langkirke fra 1873. Byggverket er i tre og har 400 sitteplasser.
Arkitekt: Otto Schönheyder.

 

 

 

 

 

Tilbake