Dugnad


Velkommen til dugnad på kirkegårdene 

I tillegg til at det er bra med fysisk aktivitet så er det sosialt å komme sammen for en kaffe og hyggelig prat. 
I god tradisjon legger menighetsrådene opp til dugnader for å pynte opp og klargjøre alle kirkegårdene til 17. mai og sommeren.
Det settes opp container på noen av kirkegårdene, men det legges frem søppelsekker på alle kirkegårdene som kan fylles opp. Vi ber om at alle legger fulle sekker opp i containerne der det er containere satt frem.

Ta med egen rive, menighetsrådene stiller med kaffe og noe å bite i. 

Før dugnadene på kirkegårdene ber vi festere/pårørende om å stelle sine gravsteder, rydde og sortere avfall. Vi ber samtidig om forståelse for at søppeldunkene i helger ved sesongbeplantning fort kan bli overfylte. Vi henstiller om at dere tar med plantebrett hjem og kaster i eget plastavfall. 

Batterier!
Husk å fjerne batterier fra gravlys-/lykter før lys/lykter kastes i restavfall.  Vi har ingen sortering for batterier, så dette må du ta med hjem. Batterier er brannfarlige og regnes som spesialavfall, og skal overhode ikke kastes i restavfall.
 

Her er datoene for vårens dugnader:

Tirsdag 7. mai fra kl. 17:00
Elverum kirkegård
Heradsbygd kirkegård 
Sørskogbygda kirkegård
Hernes kirkegård fra kl. 18:00

Mandag 13. mai fra kl. 17:00
Nordskogbygda kirkegård

 

Hernes kirkegård: Dato ennå ikke satt.

 

Bli en del av dugnaden, egen rive tar du med!
Menighetsrådet spanderer kaffe og en godbit skal du se' 
Rak og fyll sekken med løv og kvist
Om vi alle bidrar vil det bli like fint som sist!

Hilsen alle menighetsrådene i Elverum

Tilbake