Dyrt å gifte seg?


Nei, det er gratis å gifte seg i den kirken du sokner til. 

Tilbake