Kirkeskyss


Har du lyst til å følge noen til kirken på gudstjeneste?
Mange mennesker i Elverum ønsker å gå på gudstjeneste. Men de ønsker seg noen å gå sammen med. Kan det være deg?
Tilbake