Kirkekaffe


Vi trenger hjelp til kaffekoking og servering. Har du mulighet til å hjelpe til?

Etter gudstjenestene er det hyggelig at noen ønsker å stoppe litt opp.
Vi serverer kaffe og litt å bite i. Enkelte kirkekaffer har vi i kapellet og dekker småbord.

Vi trenger hjelp til kaffekoking og servering.
Har du mulighet til å bidra, ta kontakt med diakon Gunhild K. Westgård 971 55 175.

Tilbake