Alle rettigheter 2019 Elverum kirkelige fellesråd

Hyggetreff i omsorgsboligene


Vi serverer kaffe og vafler.

 

Jotuntoppen, 2 etg, en onsdag i måneden kl. 12:00
Nordtun en tirsdag i måneden kl. 12:00
Jotunhaugen annenhver onsdag kl. 12:00

Vi serverer kaffe og vafler.
Velkommen!

Hvis du vil hjelpe til hadde det vært hyggelig! Kontakt diakon Gunhild, tlf 97155175.

Tilbake