Gravferd


Alt har sin tid – også døden. I gravferden overgir vi den døde til Gud.

Gravferd

Alt har sin tid – også døden. I gravferden overgir vi den døde til Gud.

De fleste knytter sterke, men også ulike følelser til døden. Noen dør etter et langt liv. Andre dør nesten før livet har begynt. Noen dør brått og uventa. Andre dør etter lang tids sykdom. Mye kan være ulikt. Men å ta det siste farvel er noe vi har felles. Skikker og ritualer hjelper oss til å ta avskjed og til å sørge sammen med andre. Den norske kirke i Elverum står til tjeneste for dem som ønsker å bruke kirkas gravferd til en verdig avskjed med den døde. 

Omsorg for den døde og de sørgende
Gravferden i kirka er en handling av kjærlighet og respekt for den som er død. Den kan også være til hjelp for de etterlatte. I begravelsen viser vi omsorg for den døde og de sørgende.  Vi får takke for hva menneske har betydd for oss. Vi får be om forsoning for det som ikke ble som det skulle. Vi får markere det livet som har vært, og vi får muligheten til å samles med de vi skal gå videre sammen med.

I gravferden viser vi også respekt for kroppen. Kroppen kan ikke skilles fra menneske. Vi legger kroppen til hvile. Presten ber om fred over den døde og overgir han eller henne i Guds omsorg og kjærlighet.  

Forberedelser til gravferdsdagen
Gravferd er en fellesbetegnelse for begravelse og bisettelse. Ved begravelse bæres kista ut på kirkegården og senkes i jorda. Ved bisettelse skal den døde kremeres, og kista kjøres bort til krematoriet med bil. 

I tida før gravferden er det mange ting å ta stilling til. Begravelsesbyråene eller presten vil kunne gi veiledning og oversikt over det som må gjøres. Det er vanlig at presten som skal tjenestegjøre ved gravferden har en eller flere samtaler med de nærmeste pårørende. Disse samtalene gir mulighet til å snakke ut om det som har hendt, sette ord på tanker og følelser i sorgen.
Med presten kan man også drøfte de praktiske spørsmålene omkring gravferden.

Begravelsesbyråene kan ta hånd om de fleste praktiske oppgavene i forbindelse med gravferden. De har bil til transport og annet materiell som trengs. De vet om lokale skikker og rutiner. De kjenner regelverket for offentlige støtteordninger, melding om dødsfall osv. De praktiske oppgavene rundt gravferden kan også sees på som avskjedhandlinger. Å velge ut salmer som setter ord på egne følelser, være med å stelle den avdøde, bære kista under gravferden er for mange med på å gjøre gravferden til et nært og verdig farvel.


  

 
 

Tilbake