Kirkegårdene


Kirkegårdene i Elverum forvaltes av kirkevergens kontor ved konsulent Siri Høisveen mobil 95198911. 
Har du spørsmål vedr. kirkegård og gravstell, vennligst ta kontakt på telefon direkte til Siri Høisveen (mandag - torsdag) 95 19 89 11 eller via vårt sentralbord tlf. 62 43 52 70.
Tilbake