Sorggruppe


Det kan være godt å møte å møte andre som har opplevd noe av det samme.

Selv om alle sørger på sin måte, er det også mange reaksjoner som flere vil gjenkjenne.


Befolkningen i Elverum kan velge mellom to ulike sorggrupper.

Den første gruppa møtes i Elverum og er for alle typer dødsfall, unntatt selvmord. Gruppen er for livsledsager, foreldre eller andre nære. Ny gruppe kan starte i løpet av høsten 2020 om det er ønskelig. Gruppeledere i denne gruppa er diakon Gunhild Kvåle Westgård og Odd Nilsen. Odd Nilsen har selv opplevd et stort tap. Han har vært både deltaker og frivillig gruppemedleder i flere år.

Den andre gruppa møtes i Løten og er for de som har mistet noen i selvmord. Den favner både Elverumsregionen og Hamarregionen. Denne gruppen ledes av diakon Gunhild K Westgård i Elverum og diakon Siv Engevik på Hamar. Denne gruppen startes opp ved behov.

Begge gruppene møtes 8-10 ganger.
 

Det oppleves ofte uvant i starten å være med i en sorggruppe. Vi lukker gruppa etter de to første gangene slik at man slipper å fortelle alt på nytt hver gang. Alle i gruppa har taushetsplikt.

Sorggruppene er livssynsnøytrale.

 

Ta kontakt med Gunhild Kvåle Westgård, diakon, på tlf: 97155175

Tilbake