Støtt Kirkebakken økonomisk


Kirkebakken leveres gratis til alle husstander i Elverum og gis ut fire ganger i året. Med en annonse i bladet bidrar du til å få gitt alle i Elverum viktig informasjon og verdifulle reportasjer.

Ønsker du å annonsere i Kirkebakken, ta kontakt med redaksjonen:
Anja Terjesen mob. 95 19 89 12 eller
Ole Kristian Bonden tlf. 62 43 52 70.

Menighetsbladet Kirkebakken
Kirkebakken leveres gratis til alle husstander i Elverum og gis ut fire ganger i året. Med en annonse i bladet bidrar du til å få gitt alle i Elverum viktig informasjon og verdifulle reportasjer.

Bladet er organ for alle menighetene i Elverum tilhørende Den norske kirke, hvor ca. 82% av kommunens befolkning er medlemmer. Foruten oversikter over gudstjenester og “Slekters gang”, som døpte, konfirmerte, vigde og gravlagte – ønsker Kirkebakken å være en aktiv aktør i samfunnsdebatten og gi viktige innspill i den lokale og kirkepolitiske debatten. Vi dekker også saker om konserter og kulturaktiviteter, kirkas arbeid for barn og unge, og kirkas omsorgsarbeid i hele kommunen. Vi ønsker å stå for verdier og meninger som gjenspeiler nestekjærlighet og kirkas tilstedeværelse i vårt lokalsamfunn.

Kirkebakken får sine inntekter gjennom frivillig innbetaling av leserne to ganger i året og støtteannonser. I tillegg har menighetsrådene i Elverum, Hernes, Sørskogbygda, Nordskogbygda og Heradsbygd gått inn med støtte de siste årene.

For å fornye og videreutvikle Kirkebakken trenger vi støtte fra deg som vil annonsere. For fire utgaver av Kirkebakken koster det kun kr. 1500,- for en linjeannonse. Du kan også få en logo-annonse til kr. 5 000,-.  

Kirkebakken leses av “alle”, og har stoff som gjerne har aktualitet i over en måned av gangen. Med en annonse hos oss støtter du en god sak til glede for mange!

Vil DU være med som støtteannonsør?

Ta kontakt med Anja Terjesen ved Elverum kirkekontor på tlf. 95 19 89 12. 

Støtt våre annonsører — de støtter oss!

Tilbake