Vi ansetter!


Se våre ledige stillinger her:

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har 21.000 innbyggere. Kirka i Elverum er inndelt i 5 sokn og har like mange kirker og gravplasser.  Menighetene byr på variert virksomhet etter en folkekirkelig strategi.  Det kirkelige arbeidet er en betydelig kulturfaktor i lokalsamfunnet.  Kirkekontoret er et samlokalisert kontor med plass for alle ansatte. Vi har for tiden 19 medarbeidere med til sammen 14 årsverk, hvorav 3 hele stillinger innenfor kirkemusikk.  Prestetjenesten har i tillegg 4 årsverk.

 

Det er for tiden ingen ledige stillinger. 

 

Kontaktinformasjon:

Ingrun Jule, assisterende kirkeverge. Telefon: 40490108.

E-post: ingrun.jule@elverum.kirken.no

 

 

Tilbake