Vi ansetter!


To ledige stillinger: Kantor/organist og kateket

Elverum kommune ligger i Østerdalen og har 21.000 innbyggere. Kirka i Elverum er inndelt i 5 sokn og har like mange kirker og gravplasser.  Menighetene byr på variert virksomhet etter en folkekirkelig strategi.  Det kirkelige arbeidet er en betydelig kulturfaktor i lokalsamfunnet.  Kirkekontoret er et samlokalisert kontor med plass for alle ansatte. Vi har for tiden 19 medarbeidere med til sammen 14 årsverk, hvorav 3 hele stillinger innenfor kirkemusikk.  Prestetjenesten har i tillegg 4 årsverk.

KANTOR/ORGANIST

Elverum kirkelige fellesråd søker etter kantor i 100% stilling. Den som ansettes vil:

 • være del av et kirkemusikalsk team i Elverum bestående av totalt tre kantorer. Teamet driver et utstrakt kor- og konsertarbeid på høyt nivå, med flere kor for barn, unge og voksne.
 • arbeide i et tverrfaglig team i Østre Elverum som sammen jobber med videreutvikling av folkekirka i området. Teamet består av prest, menighetspedagog, kantor og merkantilt ansatt.

 

Kantor vil ha følgende arbeidsområder:

 • Et særlig ansvar for kirkemusikalsk arbeid i de tre menighetene i Østre Elverum.
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Konsert- og kulturvirksomhet samt videreutvikling av sang- og musikkliv, i samarbeid med stab, menighetsråd og lokalt kulturliv.
 • Korvirksomhet i samarbeid med øvrige kirkemusikere og menighetspedagog, herunder ukentlige øvelser og konserter.
 • Medvirkning i trosopplæring og andre tiltak for barn og unge.
 • Institusjonsbesøk sammen med prest/diakon.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i samsvar med «Tjenesteordning for kantorer». Søkere med annen relevant utdanning kan også komme i betraktning.
 • Bred musikalsk kompetanse.
 • Engasjement og initiativ for kirkemusikalsk arbeid.
 • Glad i å arbeide med barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i et engasjert og tverrfaglig miljø med en sterk folkekirkeprofil.
 • Tre av de seks orglene holder høy kvalitet. Ett 28 stemmer Ryde og Berg (2007) og ett 14 stemmer Bruno Christensen (1982), og ett orgelpositiv Ryde og Berg (2007)
 • Lønn i henhold til tariff for kirkelig sektor, med tariffbestemte tillegg.
 • Forsikring og pensjonsordning.

 

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og det kreves barneomsorgsattest (politiattest). Den som ansettes må ha førerkort og disponere bil. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og liturgisk prøvespill.

 

For mer informasjon kontakt:

Assisterende kirkeverge Ingrun Jule tlf: 404 90 108, mail:  ingrun.jule@elverum.kirken.no

Kirkeverge Ann Kristin Myrer tlf: 951 98 913, mail: ann.kristin.myrer@elverum.kirken.no

Les om oss på: www.elverum.kirken.no

Søknadsfrist: 21.september 2023

Søknaden sendes via Webcruiter: HER 

KATEKET

Kateket i Elverum - 100% stilling
Elverum kirkelige fellesråd søker etter kateket i 100% stilling. Kateketen er menighetenes undervisningsleder og pedagogisk fagansvarlig.

 

Arbeidsoppgaver

 • Administrere og koordinere konfirmantundervisning, følge opp konfirmanter, og gjennomføre undervisning i samarbeid med menighetenes prester.
 • Følge opp, videreutvikle og delta i trosopplæringen 0-18 år i menighetene, i samarbeid med menighetspedagogene, øvrige ansatte og frivillige.
 • Administrere og følge opp samarbeid skoler og barnehager, og delta i gudstjenester og samlinger i samarbeid med prester og andre ansatte.
 • Noe gudstjenestearbeid i forbindelse med trosopplæring og konfirmantarbeid.
 • Oppgaver for øvrig etter "Tjenesteordning for kateketer".
 • Kvelds- og helgejobbing må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i hht til tjenesteordning for kateketer. Søkere med annen relevant utdanning kan også vurderes.
 • Trygg i rollen på å formidle kristen tro i undervisning og forkynnelse for barn og unge.
 • Kompetanse innen bruk av digitale arbeidsverktøy og sosiale medier.
 • Tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kateketer.
 • Medlem av Den norske kirke.
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskop gir tjenestebrev.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. trossamfunnslovens § 20.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge gode relasjoner med barn og unge
 • Evne til å involvere, motivere og engasjere kollegaer og frivillige
 • Evne til å prioritere oppgaver og god gjennomføringsevne
 • Evne og motivasjon til å samarbeide med kollegaer på tvers av faggrupper og menighetsgrenser
 • Engasjert og kreativ
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs tariff avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i KLP
 • Vi legger til rette for videreutdanning dersom kvalifikasjonskravene ikke fullt ut er oppfylt.

 

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke, og det kreves barneomsorgsattest (politiattest). Den som ansettes må ha førerkort og disponere bil. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

For mer informasjon kontakt:

Assisterende kirkeverge Ingrun Jule tlf: 404 90 108, mail:  ingrun.jule@elverum.kirken.no

Kirkeverge Ann Kristin Myrer tlf: 951 98 913, mail: ann.kristin.myrer@elverum.kirken.no

Les om oss på: www.elverum.kirken.no

Søknadsfrist: 10.oktober 2023

Søknaden sendes via Webcruiter: HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake