Årsmøter


Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Saker:
1. Presentasjon av menighetens årsmelding 2022.

2.  Presentasjon av menighetens regnskap 2022

Årsmøter gjennomføres i:

Elverum menighet 14. mars kl. 1900 i Elverum kapell
Heradsbygd menighet 19. mars kl. 12:00 i Heradsbygd kirke 
Nordskogbygda menighet 26. mars kl. 13 00 på Skogheim
Hernes menighet 16. april kl. 12:00 i Hernes kirke 
Sørskogbygda menighet 23. april kl. 12:00 i Sørskogbygda kirke

 

Årsmeldinger: 
Årsmelding Sørskogbygda menighet 2022
Årsmelding Heradsbygd menighet 2022
Årsmelding Elverum menighet 2022

Tilbake