Besøkstjenesten


Besøkstjenesten er minst like viktig nå ...

Har døgnet mange og lange timer? Kunne du trengt noen å snakke med? En besøksvenns oppgave er å komme innom og prate. Det kan være en du kan mimre sammen med, eller prate om hverdagslige ting med. En besøksvenn kan lese avisen for deg om du vil, eller kanskje følge deg til legen. Besøkstjenesten er gratis. De som kommer på besøk er frivillige. I starten skriver besøksvennen under på taushetsplikt og man snakker om hvor ofte og hva besøkene skal inneholde.

Man kan når som helst avslutte avtalen om besøk.

Ønsker du en besøksvenn? Ta kontakt med diakon Gunhild Westgård, tlf 97155175.

 

Å bli besøksvenn: Kanskje du har noe tid til overs og er sprek nok til å besøke andre? Det er ikke alle som har familie og venner i lokalområdet. Vi inviterer regelmessig til kurs for nye besøksvenner. Dette skjer i samarbeid med Elverum frivilligsentral.

 

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål!

Diakon Gunhild Kvåle Westgård

Mob: 971 55 175

 

 

gunhild.kvale.westgard@elverum.kirken.no

www.elverum.kirken.no

Tilbake