Invitasjon til årets 1. klassinger


I kirkene i Elverum liker vi å gjøre stas på 1. klassinger! Nå kan 6-åringen få mulighet til å bli godt kjent med kirka den sokner til, og få utdelt sin egen 6-årsbok. 

Målet for samlingene er at barna skal bli kjent med kirkehuset, kirkerommet, noen kristne symboler og erfare at kirka er for alle. Samlingene innebærer å utforske kirka og kirkerommet, høre fortelling og lage noe fint. 

Her er en oversikt over samlinger og gudstjenester i de forskjellige kirkene, samt kontaktinformasjon:
Elverum:

Lørdag 1. oktober kl. 13.00 – 14.30 har vi pennalverksted, hører en fortelling og synger litt sammen.
Søndag 2. oktober kl. 11.00 er det gudstjeneste med utdeling av 6-årsboka og høsttakkefest.  

Heradsbygd: 
Lørdag 10. september kl. 12.00 – 13.30 har vi pennalverksted, baker rundstykker til høsttakkefesten, hører en fortelling og synger litt sammen.
Søndag 11. september kl. 11.00 er det gudstjeneste med utdeling av 6-årsboka og høsttakkefest med påfølgende suppe.

Påmelding til Ingunn Embretsen: 920 88 031


Hernes kirke
Lørdag 10. september kl. 12.00 – 13.30 har vi pennalverksted, hører en fortelling og synger litt sammen.
Søndag 11. september kl. 11.00 er det gudstjeneste med utdeling av 6-årsboka og høsttakkefest.  

Sørskogbygda kirke
I Sørskogbygda kirke blir det utdeling av både 4-årsbok og 6-årsbok!
Lørdag den 01. oktober kl. 12.00 – 13.30 blir det ei samling hvor vi lager noe fint, hører ei fortelling og synger litt sammen.
Søndag den 02. oktober kl. 11.00 blir det gudstjeneste med utdeling av 4-årsbøker og 6-årsbøker, samt høsttakkefest

Nordskogbygda kirke:
I Nordskogbygda kirke blir det utdeling av både 4-årsbok og 6-årsbok!
Lørdag den 22. oktober kl. 12.00 – 13.30 blir det ei samling hvor vi lager noe fint, hører ei fortelling og synger litt sammen.
Søndag den 23. oktober kl. 18.00 blir det gudstjeneste med utdeling av 4-årsbøker og 6-årsbøker, samt høsttakkefest.
Det blir kveldsmat rett etter gudstjenesten.

Påmelding til Trude Øien Hallan:  91771839

 

Alle er hjertelig velkomne til en koselige stund i kirka!

Tilbake