Ny klang!


Orgelet i Sørskogbygda kirke har fått en lenge etterlengtet oppdatering.

Noen av stemmene er omintonert og blitt bedre tilpasset klangen i rommet.

Hele orgelet ble stemt og ettergått. Orgelbygger Marius Lyngø sørget for

at resultatet ble svært bra. Medlemmene fra menighetsrådet som var tilstede

under prøvespilling var takknemlig og glade for arbeidet og hvordan orgelet

nå fungerte så utmerket i kirkerommet. 

Gratulerer til menigheten i Sørskogbygda!

 

 

Bildet:

Til høyre: Orgelbygger Marius Lyngø

Fra venstre: Therese Forårsveen, Bente Rasch og Svanhild Husa

 

Foto: Arne Moseng

 

Tilbake