Minnegudstjenester allehelgensdag 5.11


Allehelgensdag er minnenes dag, hvor vi tenker på dem som ikke lenger er iblant oss. I kirkene vil vi denne søndagen holde gudstjeneste til minne om våre døde.

Vi markerer dette blant annet med å lese navnene til de som det er holdt gravferd for siden sist allehelgensdag. Dette gjøres i den kirken hvor seremonien fant sted. Har seremonien vært holdt i et av kapellene i Leiret, vil navnet bli lest i Elverum kirke.

Under gudstjenesten vil vi la savnet få komme til uttrykk gjennom salmer, tekster og bønner. Samtidig vil vi gi håpet og livet rom, og kjenne gleden ved det som var og som vi ennå bærer med oss.

Allehelgensdag har blitt en viktig dag for å minnes de som har gått bort, og mange søker til kirkegårdene for å tenne lys på gravene til sine kjære. I en tid fylt av sorg og savn finner noen trøst i at lyset skinner på grava.

 

5. november – Minnegudstjenester allehelgensdag

Elverum kirke kl. 1100
Prest Elisabeth Vestgård og Thomas Tinglum, diakon Gunhild Kvåle Westgård, kantor Ole Andreas Fevang og kirketjener Elin Hoås Alme.
Kirkekaffe. Medlemmer av Cantate Domino synger i gudstjenesten.
Lørdag 4. november ønskes det velkommen til Orgelklang 12 "Musikk til ettertanke", samt at kirken holdes åpen i etterkant med mulighet for lystenning og en stille stund.  

Heradsbygd kirke kl. 1100
Prest Edle Fremstad, organist Ludmila og kirketjener Britt Synnøve Nilsen. Kirkekaffe. Åpen kirke til kl. 1400.

Nordskogbygda kirke kl. 1300
Prest  Elisbeth Vestgård, organist Valentina Antonsen og kirketjener Inge Viken. 
Lørdag 4. november kl. 1600-1800 ønskes det velkommen til åpen kirke. Kom da gjerne inn i kirka for å tenne lys i globen, be en bønn eller bare sitte i ro og nyte stemningsfull musikk av Ingvald Vangsnes Try.
Menighetsrådet byr også på kaffe og fersk kringle, og en prat for de som ønsker det. Du er velkommen til Åpen kirke i Nordskogbygda selv om du ikke selv har noen grav ved denne kirken å tenne et lys på. 

Hernes kirke kl. 1300
Prest Marit Marman, organist Ludmila og kirketjener Anders Tømmerberg. Kirkekaffe. 

Sørskogbygda kirke kl. 1800
Prest Marit Marman, organist Ludmila og kirketjener Anders Tømmerberg. Kirkekaffe. 
 

 

 

 

Tilbake