Vedlikeholdet pågår


Utbedringen av ytterveggene på Elverum kirke er satt i gang og får delvis konsekvenser for tilgjengeligheten.

Det er store skader på flere vegger, men arbeidet nå er avgrenset i første omgang til nordsiden av tårnet og nordsiden av vestre korsarm. Et viktig arbeid er satt i gang og det er avdekket behov for større utbedringer enn først antatt. I tillegg til det planlagte arbeidet skal de også skiftes ut store tømmerstokker.

Dette betyr i praksis at det i første omgang fra 7. februar vil være stengt for seremonier på torsdager i flere uker fremover. Seremonier holdes da i Elverum kirke kun på tirsdager og fredager. 

Mandag 14. februar ble det det åpnet vegger i våpenhuset slik at man kunne avdekke forholdene der. Dette betyr at våpenhuset får et noe midlertidig endret uteende. Dernest skal man begynne å jekke opp kirka.... oppdateringer følger!

Arbeidet vil ikke påvirke gudstjenester, gravferder eller konserter i særlig grad utover overnevnte.


Dette er jobben som nå gjøres:
I første omgang skal panelet fjernes og de ytterste vinduene på nordveggen tas ut for å få erstattet løst kitt. Løse spikere på hjørnegjerdene skal erstattes med skruer. Vinduene blir midlertidig erstattet med sponplater før de nyoppussede kommer på plass med linoljekitt og linoljemaling.Denne f​​​​​​ørste delen av arbeidet finansieres nå med bruk av koronamidler. 

 

For spørsmål, ta kontakt med kirkeverge Ann Kristin S. Myrer.

Tilbake