Sorggruppe


Oppstart av sorggruppe for etterlatte etter selvmord

Vi vil starte ny sorggruppe for etterlatte etter selvmord. Gruppen er for livsledsager, foreldre eller andre nære. Det kan være godt å møte andre som i er samme situasjon.

Gruppen møtes hver 14.dag i Klokkergården, det røde huset like ved Løten kirke.

Vi som leder gruppen er diakon Siv Leirvik-Engevik, Hamar kirkelige fellesråd, og diakon Gunhild Kvåle Westgård, Elverum kirkelige fellesråd. Begge har erfaring med å møte mennesker i sorg.

Gruppen starter når det er nok påmeldte og møtes ca 8-10 ganger.
Ring gjerne om du har spørsmål!

Denne gruppa er et samarbeid mellom Den norske kirke og Leve Hedmark.


Påmelding til:

Gunhild Kvåle Westgård, tlf. 971 55 175 eller
Siv Leirvik-Engevik, tlf. 930 47 243

Tilbake