Ole Kristian er ny biskop!


Vår egen Ole Kristian Bonden ble i går tilsatt som ny biskop i Hamar bispedømme. 

 

 

 

Bonden presenteres som ny biskop i Hamar domkirke fredag 11. november kl 11.00.

 

– Det er overveldende, og samtidig et stort alvor å bli biskop i Den norske kirke. Jeg ser frem til å gå inn i denne viktige tjenesten med glede og forventning. Jeg vil videreføre Hamar bispedømme som folkekirkebispedømme, inn i en ny tid.

Det sier den nytilsatte biskopen, som i dag prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme.

– Hamar har fått en biskop som er likandes, glad i folk og glad i Jesus, sier Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Den nye biskopen har et solid votum bak seg, med stort flertall av de lokale stemmene og et solid votum i Kirkerådet. Han går inn i en stolt tradisjon av tydelige biskoper i Hamar.

Følg presentasjon av ny biskop her (kl 11.00)

 

Den nye biskopen presenteres i Hamar domkirke (Kirkebakken 14), fredag 11. november kl. 11.00. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å være til stede.

I tillegg til den nye biskopen, vil det bli innlegg fra kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, preses Olav Fykse Tveit og bispedømmerådsleder Gunhild Tomter Alstad.

Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar søndag 29. januar kl. 11 i Hamar domkirke, der H.M. Kongen deltar.

Det var tre kandidater til biskop i Hamaretter den rådgivende kirkelige avstemningen i høst:

  • Prost Ole Kristian Bonden
  • Sokneprest Hege Elisabeth Fagermoen
  • Prost Tor Even Fougner

Tolv av Kirkerådets medlemmer stemte på Ole Kristian Bonden som dermed er tilsatt som biskop i Hamar. Fire av rådets medlemmer ønsket Hege Elisabeth Fagermoen som biskop.

 

Les mer om Ole Kristian Bonden her!

Artikkel fra Østleningen kan du lese her!

 

Tilbake