Elverum kapell


Det varsles herved oppstart av byggearbeider på Elverum kapell.

Til alle berørte sin informasjon så er det oppstart av byggearbeider (rigg mm.) på Elverum kapell mandag 6. mars 2023. Planen er at kapellet skal være ferdig renovert/bygget ut medio desember 2023.

Brev med informasjon er sendt ut til festere av berørte omkringliggende graver. Det vil naturlig nok bli noen begrensninger knyttet til passering nært kapellet, samt at bruken av kapellet slik den er i dag vil måtte flyttes til andre bygg. 

Ditt gravferdsbyrå vil også kunne svare for spørsmål som knytter seg til syning, kister på kjølerom og adkomst for gravfølget ved seremonier. 


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Med hilsen
Ann Kristin Sagen Myrer
Kirkeverge
Elverum kirkelige fellesråd
Epost:  ann.kristin.myrer@elverum.kirken.no

 

Tilbake