Elverum kapell


Byggeaktivitet i forbindelse med Elverum kapell berører også området rundt om Elverum kirke.

Til alle berørte sin informasjon så er det byggearbeider (rigg mm.) på Elverum kapell fra og med mandag 6. mars 2023. Planen er at kapellet skal være ferdig renovert/bygget ut medio desember 2023.


Graving rundt Elverum kirke
Arbeidet med tilbygg på Elverum kapell pågår. Nå i september skal bygget få både vann og fjernvarme. I den forbindelse blir det i første halvdelen av september graving langs nordsiden av Elverum kirke. Gravingen vil påvirke ferdselen på denne delen av kirkegården. Vi ser fram til å ta i bruk et oppgradert kapell i desember!

 

Brev med informasjon er sendt ut til festere av berørte omkringliggende graver rundt kapellet. Det vil naturlig nok bli noen begrensninger knyttet til passering nært kapellet, samt at bruken av kapellet slik den er i dag vil måtte flyttes til andre bygg. 

Ditt gravferdsbyrå vil også kunne svare for spørsmål som knytter seg til syning, kister på kjølerom og adkomst for gravfølget ved seremonier. 

 


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Med hilsen
Ann Kristin Sagen Myrer
Kirkeverge
Elverum kirkelige fellesråd
Epost:  ann.kristin.myrer@elverum.kirken.no

 

Tilbake