Elverum kirkeakademi


Kirka mi? Hva nå? Møte med Kristin Gunleiksrud Raaum

22. mai inviterer Elverum Kirkeakademi til møte med Kristin Gunleiksrud Raaum i Elverum kapell kl 1830. Hun har de siste 8 årene vært valgt av Kirkemøtet til leder av Kirkerådet, en rolle som innebærer å være kirkens øverste valgte leder og et av kirkens fremste ansikter både innad og utad. Det har hun greid å være på en måte som både har ledet kirken til ny kurs på viktige områder, samtidig som hun har avtvunget respekt i alle leire. Nylig utpekte kongen henne til ridder av St.Olavs orden for hennes innsats.

Etter årets Kirkemøte er hun tilbake i full jobb som generalsekretær i Norske kirkeakademier, og vi har vært så heldige å få henne på besøk til det gjenstartede Elverum Kirkeakademi. Vi har bedt henne om både å se litt bakover på viktige saker i den perioden kirken har bak seg, og på viktige saker nå og framover. Hun har valgt å kalle innledningen sin «Kirka mi», en tittel med flere dybder: Det spiller både på et nylaget planverktøy for lokal kirkelig virksomhet, og på Raaums egne tanker om kirkens utvikling videre. Vi vil nok både få høre om regjeringens kirkebevaringsprogram og om mulige aktiviteter fram mot kirkens og det norske samfunnets tusenårsjubileum i 2030 for slaget på Stiklestad. Og vi vil få høre mer om Kirkeakademi som arbeidsform. Vi håper vi får spennende samtaler om hvordan kirka kan bidra til et godt samfunn og hvordan vi kan styrke folks eierforhold til «kirka si». 

Kristin er kusina til Trond Berg, og kjenner Elverum ganske godt. Vi håper mange vil benytte anledningen til å møte henne – og til å delta i samtalen om hva som nå oppleves som viktig og hvordan vi nå skal satse for å videreutvikle «Kirka vår».

 

Tilbake