Alle rettigheter 2019 Elverum kirkelige fellesråd

Våre kirker


Aktuelt fra menighetene i Elverum.

Under finnes litt informasjon om kirkene vår og litt av det som foregår.