Heradsbygd menighet


Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.

 

Heradsbygd menighetsråd 2019-2023

Les mer

 

PÅMELDING til konfirmasjon i 2024

Kirka i Elverum ønsker alle velkommen til konfirmasjonstiden  - uansett hvem du er eller hva som er viktig for deg. I konfirmanttiden får d...

Les mer

 

Ny giv på aktivitetskaféen

Møteplassen Elverum - Et sosialt fellesskap med samtale, trim, mat og hygge

Les mer

 

Kirkevalget 2023

Valgresultatene er klare for menighetsrådene 

Les mer

 

17. mai i kirka, 2023

Velkommen til gudstjenester

Les mer

 

Dugnad

Velkommen til dugnad på kirkegårdene 

Les mer

 

Årsmøter

Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Les mer

 

Betalingssatser 2023

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Les mer

Les flere nyheter