Elverum menighet


Visjon:
KIRKE FOR LIVET — en levende, inkluderende og tjenende folkekirke.

Menighetsrådets hovedmålsetting er at mennesker i alle aldere og ulike livssituasjoner i Elverum sokn skal kjenne tilhørighet til kirken. Kirken skal formidle den tro, det håp og de verdier som er dens grunnlag, som hjelp til større helhet og sammenheng i livet. 

Fakta fra Kirkesøk ELVERUM KIRKE

 

Åpen kirke

Elverum kirke er åpen hele året

Les mer

 

Kveldssang og sommerkonserter

Elverum kirke onsdager kl. 20:00 i juni og juli

Les mer

 

Bruktmarked

10. august  holder Elverum menighet bruktmarked i låven på Gaarder  

Les mer

 

Betalingssatser 2024

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Les mer

 

Elverum kirkeakademi

Kirka mi? Hva nå? Møte med Kristin Gunleiksrud Raaum

Les mer

 

Dugnad

Velkommen til dugnad på kirkegårdene 

Les mer

 

Velkommen til «Harmoni i konflikt»!

Elverum kirke 27. april kl. 18:00

Les mer

 

Hvem sitter i menighetsrådet?

Her kan du se hvem som sitter i menighetsrådene i Elverum kommune

Les mer

Les flere nyheter