Elverum menighet


Visjon:
KIRKE FOR LIVET — en levende, inkluderende og tjenende folkekirke.

Menighetsrådets hovedmålsetting er at mennesker i alle aldere og ulike livssituasjoner i Elverum sokn skal kjenne tilhørighet til kirken. Kirken skal formidle den tro, det håp og de verdier som er dens grunnlag, som hjelp til større helhet og sammenheng i livet. 

Fakta fra Kirkesøk ELVERUM KIRKE

 

Elverum menighetsråd 2019-2023

Les mer

 

Konsert: Et rungende Halleluja

Konsert med Händels «Messias» 22.10 kl. 18:00 i Elverum kirke 

Les mer

 

Julekonsert!

4. desember kl. 18:00 i Elverum kirke. Se www.ticketmaster.no for billetter

Les mer

 

PÅMELDING til konfirmasjon i 2024

Kirka i Elverum ønsker alle velkommen til konfirmasjonstiden  - uansett hvem du er eller hva som er viktig for deg. I konfirmanttiden får d...

Les mer

 

Ny giv på aktivitetskaféen

Møteplassen Elverum - Et sosialt fellesskap med samtale, trim, mat og hygge

Les mer

 

Kirkevalget 2023

Valgresultatene er klare for menighetsrådene 

Les mer

 

Elverum kapell

Byggeaktivitet i forbindelse med Elverum kapell berører også området rundt om Elverum kirke.

Les mer

 

Bruktmarked - nye datoer

Bruktmarkedet holdes 26. og 27. april 2024

Les mer

Les flere nyheter